Anthem World
National Anthem of Albania
Albania

back
Download
ShareThis Download Albania theme song
Back

Other Versions of Anthem

Lyrics

Albania, officially known as the Republic of Albania, is a country in Southeastern Europe. It is bordered by Montenegro to the northwest, Kosovo or Serbia to the northeast, Macedonia to the east and Greece to the south and southeast.Albanian lyrics Translation
First stanza

Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir' e një qëllim,
Të gjith' atij duke iu betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Around our flag we stand united,
With one wish and one goal,
A sacred oath we bestow upon it
Proclaiming loyalty for our salvation.

Second stanza

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtar,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

From war abstains only he,
Who a traitor is born,
He who is a true man is not frightened,
But dies a martyr to the cause.

Third stanza (not usually sung)

Në dorë armët do t'i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s'i ndajmë;
Këtu armiqtë s'kanë vënd!

With weapons in our hands a-brandished,
We will defend our fatherland,
Our sacred rights we’ll not relinquish,
The foe has no place in our land.

Fourth stanza (not sung)

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

For God himself proclaimed:
The nations of the earth shall wane,
And yet will live, will thrive Albania.
For her our fight won’t be in vain.

Fifth stanza (not sung)

O Flamur, flamur, shenj' e shenjtë
tek ti betohemi këtu
për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë,
për nder' edhe lavdimn e tu.

O Flag, flag, you sacred symbol
upon you we now swear
for Albania, our dear fatherland
for honour and your commends

Sixth stanza (not sung)

Trim burrë quhet dhe nderohet
atdheut kush iu bë therror.
Përjetë ai do të kujtohet
mbi dhe, nën dhe si një shenjtor!

Brave man is named and honoured
the one who sacrificed himself for the fatherland
Forever he will be remembered
on earth and under as a saint!

 

Check out these sites for more great songs.
Video Game Songs Game Theme Songs
For video game music and songs.
TV Ad Songs.
For TV commercials with great songs.
Football Club Music FC Songs.
For football club songs from around the world.